free counters
HeadZ er et varemerke tilhørende CPConsulting.  Alle henvendelser, salg/distribusjon, support og kontakt går via disse nettsidene.
Markedskunnskap og veiledning Lang fartstid innen engros virksomhet. Vi har de beste muligheter til å veilede deg frem til en riktig kombinasjon av produkter, og kan veilede hvordan disse skal virke i ditt marked.  Det er store forskjeller både i marked og produkt, og vi er begge avhengig av man finner riktig produkt til riktig pris.  Vi har over 20 års erfaring innen engros virksomhet med bla. hodetelefoner/headset, og vi har bygget opp mange brands/merkenavn i Norge og Scandinavia.  Vi kjenner markedet godt. Mulighetene er der for at vi begge skal ha sukses!
Avtalefestet og markedstilpasset En god avtale som passer til din forretningsdrift.  Om det er en stor/lite kjede, om  distribuere til butikker, om dere har en stor/liten webshop - eller om du skal selge varer i din/e egen butikk. Dette ligger avtalefestet, og du vil kjenne alle betingelsene og ikke minst hvor du står i markedet.  Dere blir dermed ikke utpriset eller forlatt på noen måte.  Avtalen vil passe din forretningsdrift, og du vil fint kunne konkurrere i hele ditt Norske marked - uten å få store problemer selv om en webshop/nettbutikk skulle selge de samme produktene!
Samarbeid tilrettelagt for vekst og suksess! Samarbeid er viktig. Et nært og godt forretningsbånd med en god kommuikasjon gir deg en forutsigbarhet som gjør at du kan tenke langsiktig. Samarbeid er stikkordet.  Det er kun et tett samarbeid som er veien frem til felles suksess.  Et åpent samarbeid som gir muligheter til suksess!
PARTNERE Selger våre produkter:
VÅR SERVICE Som distributør er vi ansvarlig for service og teknisk support på produkter.   Vi er her om du har spørsmål eller trenger hjelp. - Hva passer til hva - Hvor finner jeg produktene - Tekniske spørsmål - Garanti spørsmål
PRODUKTENE >
HeadZ for kvalitet.
 Design www.idoit.no
PRODUKTER OM HEADZ KUNDER Partnere INFO HeadZ.no
 CP Consulting
Partnere